Log ind   |  
Kontakt Minimer

 
Vedr. uheld, drift, tilsyn og installation

 Kontakt Formand John Tange 

40456648

 

Vedr. vandregning, måleraflæsning og flytning:  

Kontakt Kasserer John Tange

40456648

Bestyrelse Minimer

  
Formand:
John Tange
Strædet 5   
40 45 66 48
jt@holtugmc.dk
 

Næstformand: 

Jesper Poulsen

Kulsti 13

56502545

Kasserer:  

John Tange

Strædet 5   

40 45 66 48
jt@holtugmc.dk

Sekretær:

Jens Dehn
Holtug Bygade 35  
56 50 00 55

jensdehn2@gmail.com

mobil 61 10 26 34 

Best.medlem: 
Kees Hornstra

Holtug Linievej 35

56521018

Best.medlem :

Anders Møller-Hansen

Holtug Mosevej 17

56522662

Suppleant:

Thor Grønbæk 56 50 02 43

tg@systemvikar.com

 

Ole Kirk

 

 

Revision:

"Lokal revision"

Nygade 6 , Klippinge

Bilagskontrollanter:

Horst Wilke

Yvonne Pedersen

Bilagskontrollantsuppleant:

Villy Petersen

 

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation